Waarom zou je jouw lichaam ontgiften?

Hoe kun je je lichaam op natuurlijke en gezonde manier van binnen reinigen?

Reiniging en onderhoud van alle gebruiksartikelen horen bij onze dagelijkse activiteiten. Dit geldt o.a. vooral gereedschappen, vervoermiddelen, kleding en natuurlijk ook voor ons verblijf, of wel onze woning. Niemand die het nut, of de noodzaak daarvan maar enigszins betwijfeld.

Je vraagt je waarschijnlijk niet meer af waarom het nodig is , dat je je auto jaarlijks laat onderhouden en keuren. Het tijdig vervangen van onderdelen en het verversen van de olie en andere  belangrijke vloeistoffen voor de motor, zorgen voor een langere levensduur. Ook de bescherming rondom van de buitenkant, het plaatwerk en de vitale delen van de onderkant zorgt dat we langer plezier beleven aan onze heilige koe.

Onze woning bestaat uit min of meer kwetsbare delen en deze hebben ook bescherming nodig tegen allerlei uiteenlopende weersinvloeden. Schimmelvorming is bijvoorbeeld een geduchte boosdoener waar we heel alert op moeten zijn. Regelmatige reiniging van de gevel en het houtwerk vinden we daarom heel vanzelfsprekend.

Onze gebruiksapparaten regelmatig nazien en reinigen van stof, vochtresten en andere invloeden, vinden we over het algemeen niet meer dan normaal.

We spreken hierbij niet allen over de zichtbare buitenkant, maar we hebben het natuurlijk ook over de effecten op de binnenkant. De vitale en kwetsbare delen als dragers en motorische onderdelen. De delen, die we over het algemeen niet zien, maar wel heel belangrijk zijn voor de constructie, of de werking.

We vinden dit soort van beschermen, reinigen en onderhouden in ons dagelijks leven de normaalste zaak van de wereld. Onze hele manier van leven is hierop ingesteld. De meest belangrijke reden is zonder twijfel, dat het ons extra geld kost, wanneer we niet zorgvuldig en zuinig met onze bezittingen omgaan. We hebben dus iets merkbaars te verliezen. En dat houdt ons blijkbaar scherp.

Is het dan niet merkwaardig, dat we met de bescherming en het onderhoud van ons lichaam vaak anders omgaan dan met onze materiele bezittingen? Waarom zou je ook je lichaam niet regelmatig reinigen, of ontgiften? Verdient het meest kostbare- en niet te vervangen deel van je menszijn niet een waardige bescherming?

Waaraan staan wij zoal bloot?

Dat is nogal een stevige lijst van stoffen, waarvan we door de hoeveelheid en de afkomst ons vaak nauwelijks bewust zijn. Sinds het opgang komen van de industrieën in de wereld tijdens de zogenaamde industriële revolutie, die begon zo rond het jaar 1.750 in Engeland, is het natuurbeeld langzaam gaan wijzigen.

Door de toenemende toepassing van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie en later aardgas, is de uitstoot van afval- en gif geleidelijk gaan toenemen. Voor de opwekking van energie en de inzet en het gebruik van zware machines hadden we nu eenmaal geen andere bronnen. En deze toename heeft, zoals inmiddels bekend, wereldwijde- en bedreigende vormen aangenomen.

Inmiddels heeft ook wereldwijd de chemische industrie haar steentje bijgedragen. De ontwikkelingen, die deze industrie tot gevolgen heeft gehad zijn werkelijk niet te bevatten. Er is bijna geen product meer denkbaar , waarbij geen chemische- en dus kunstmatige toepassingen worden gevonden. De uitstoot en afvallozing, die deze industrie tot gevolg heeft gehad en nog heeft, worden door het wereldwijde karakter als ernstig en bedreigend aangemerkt.

Zelfs in onze voedingsindustrie heeft de chemische wetenschap een vaste plaats gekregen. Geur- kleur en smaakstoffen vind je in het merendeel van onze voeding. Sommige producten bevatten zelfs meer chemische toevoeging dan natuurlijke bestanddelen. Dat dit laatste goedloper en dus aantrekkelijker is voor de fabrikanten, hoeft niet uitgelegd te worden.

We moeten ook de cosmetische industrie niet onderschatten. Bijna 90% van de stoffen, die we uitwendig gebruiken voor het benadrukken van onze uiterlijke schoonheid, is van chemische- en dus kunstmatige oorsprong.

En zeker moeten we ook kijken naar de bestrijdingsmiddelen en kunstbemesting. Beide worden gebruikt om onze land- en tuinbouwproducten te beschermen, of de groei te bevorderen. Er wordt beschermd tegen insecten en parasieten, maar de middelen reizen uiteindelijk wel mee naar de winkel. En dat geldt natuurlijk ook voor de bemestingsstoffen. Deze dienen tijdens de groei als extra voeding voor onze gewassen.

Al met al krijgen we dus heel wat giftige chemicaliën naar binnen. De totale hoeveelheid belastende stoffen waaraan wij dagelijks worden blootgesteld is dus schrikbarend veel te noemen.

Het is wel zo, dat onze overheid normen heeft gesteld voor toelaatbare hoeveelheden, maar je kunt je afvragen hoe het dan zit met de stapeling van al deze stoffen. En hoe werken deze stoffen onderling en op de langere termijn? Daar bij komt dat elk mens zijn of haar unieke eigenschappen heeft en daardoor ook op unieke manier reageert op invloeden.

Is het zinvol om je lichaam te ontgiften?

De vraag is: “Wat gebeurt er eigenlijk met alle chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld PCB’s (plastic industrie) en PAK’s (stoffen die ontstaan bij onvolledige verbranding)?’ Deze stoffen kunnen ophopen in ons lichaam. Dit gebeurt vooral in het vetweefsel, maar het gebeurt ook in alle andere delen van ons lichaam. Onze botten, en andere organen krijgen deze stoffen ook te verwerken. Dit geldt met name voor de belangrijkste zuiveringsinstallaties van ons lichaam, namelijk onze nieren en lever.

Nu is ons lichaam een bijzonder intelligent en ingenieus geheel. Zonder dat wij hier bewust aan  meewerken gedraagt ons lichaam zich als een machtig bolwerk van opbouw, versterking en verdediging. In de opbouw is er, normaal gesproken, een perfecte samenwerking tussen de verschillende lichaamsstoffen (o.a. enzymen en maagzuren) en klein organisme (goede en schadelijke bacteriën – de darmflora), die het voedsel gezamenlijk omzetten in alle benodigde bouwstenen. Dreigt er gevaar (o.a. schadelijke bacteriën en gifstoffen), dan produceert het lichaam automatisch en onmiddellijk afweercellen, die het gevaar te lijf gaan.

Zodoende is het lichaam in de regel goed opgewassen tegen gevaarlijke invloeden. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen aan de kracht en het uithoudingsvermogen van het afweersysteem. Als een lichaam aangevallen blijft worden met krachten, die groter zijn of blijken dan dat de verdediging aankan, dan gaat het toch stukjes  terrein verliezen. Of het lichaam ondergaat zelfs blijvende beschadiging. Een heel duidelijk voorbeeld hiervan zijn de mutagene stoffen. Dit zijn de stoffen, die eigenschappen van cellen kunnen beschadigen en hierdoor ongewenste ontwikkeling van cellen veroorzaken zoals, kanker en tumoren.

Naast alle toxische (giftige) invloeden op het lichaam, produceert het lichaam zelf ook afvalstoffen. Het lichaam zal steeds de uiterste best doen om zich van alle afval te ontdoen. Naar mate de overlast echter toeneemt, komt het hele zuiveringssysteem onder soms zware druk te staan. En afvalstoffen, die daardoor niet worden afgevoerd, worden dan voorlopig opgeslagen.

Er spelen dus meer factoren een rol, waarbij ons natuurlijk verwerkingsproces van stoffen, die ons lichaam in- en uitgaan, kunnen worden beïnvloed, of belemmerd. Te veel innerlijke spanning en emotionele onrust horen hier ook bij. Op een groot deel van deze factoren kunnen we als mens wel een bepaalde invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld, gezonde en afwisselende voeding, waarbij kritisch moet worden gekeken naar waar het vandaan komt alsook de samenstelling; voldoende en goede lichaamsbeweging; en zoveel mogelijk vermijding van toxische stoffen. Op een ander groot deel hebben we als mens geen, of weinig invloed. De lucht, die we inademen, het voedsel en de producten, die we kopen en de leefomstandigheden waar we gezamenlijk deel van uitmaken.

Wanneer we goed om ons heen kijken nemen we het verschijnsel waar, dat we beeldend noemen: ‘WELVAARTSZIEKTEN’. Hier horen o.a. bij: 1) Diabetes 1 en 2, 2) Hart- en vaatziekten, 3) Voedselintolerantie en allergieën, 4) Hoge bloeddruk, 5) Obesitas, 6) Kanker. We zien daarnaast het bestaan van vele uiteenlopende chronische ziektebeelden (o.a. hoofdpijnen en ontstekingen), waar we de oorzaken maar moeilijk van kunnen vaststellen.

Zeker is in elk geval, dat van het menselijk lichaam heel erg veel gevraagd wordt om opgewassen te blijven tegen al deze invloeden. Daarom zul je als verantwoordelijke mens bewust stappen extra moeten maken op de weg van bewuste keuzes in je voeding. Je zult je eigen lichaam tegemoet moeten komen. Het lichaam als het ware helpen om de taken, die het heeft zoveel mogelijk te verlichten.

Wat is je lichaam ontgiften?

Het woord dat het meest de lading dekt is het woord herstellen. Wanneer van het lichaam inspanningen worden gevraagd dan kost dat energie. Alle beschikbare bronnen in het lichaam worden aangesproken om de energie te leveren en daarna vindt omzetting plaats in kracht. Het hele lichaam draait op volle toeren. Het is dan volkomen logisch dat het lichaam op zeker moment aangeeft dat het vermoeid raakt en dus behoefte heeft aan herstel.

Wanneer we nu het lichaam in hoge mate belasten met de verwerking van allerlei verschillende afvalstoffen vragen we van ons hele verwerkingssysteem ook een extra inspanning. En vooral wanneer die stoffen nog eens verschillend van elkaar in moeilijkheid, afgebroken moeten worden.

In feite is het je lichaam de rust en ruimte geven om op een natuurlijke manier zich te ontdoen van zoveel mogelijk ballast in de vorm van stoffen, die het hele verwerkingsproces extra en onnodig zwaar belasten. Het is eigenlijk een periode van grote opruiming.

In hele oude culturen was dit principe van reiniging en herstel al ingeburgerd. En hoewel in die tijd er zeker nog geen sprake was van ernstige toxische belasting van het milieu, werd een periode van herstel toch ervaren als heilzaam. Het is een periode van stilstaan bij je dagelijks handelen. Zit ik nog wel op de goede weg? En in die tussentijd door onder andere voeding te minderen je gehele lichamelijke systeem zich laten herstellen.  

Hoe kun je deze reiniging uitvoeren?

Om te beginnen doet je lichaam dit eigenlijk doorlopend. De lever met het belangrijkste aandeel is voortdurend aan het ruimen en zuiveren. En omdat het hele lichaam met alle organen een systeem vormt is het proces van verwerking een vrijwel ononderbroken gebeurtenis. En zeker als het lichaam meer wordt geconfronteerd met stoffen waar het niets mee kan en daardoor meer ballast betekenen.

Vervolgens is ontgiften niet een pet, die iedereen past. Tenminste niet in maat en uitvoering.

Het is van groot belang om naar de persoonlijke omstandigheden te kijken. Het is zeker van belang om af te stemmen met de behandelend arts. Voor zwangere vrouwen, zieken, kinderen in een groeifase alsook wanneer je om welke reden dan ook medicatie dient te gebruiken.

Er zijn dus verschillende methoden, die je, nogmaals, goed moet afstemmen met je arts, of begeleider.

Het kan variëren van vasten, sapkuren, of tijdelijke aanpassing van je voedingspatroon, waarbij je bepaalde voedingsmiddelen tijdelijk stopt. De basis is gelegen in het bewust en kritisch omgaan met je dagelijkse voeding. Het is van belang om hier goed bij stil te staan.

Hoe is het met onze kennis van de voeding gesteld? En wat weten van ons eigen lichaam? Komen we de signalen van trek, of honger tegemoet bijvoorbeeld met ’s-ochtends brood+beleg, ’s-middags brood+beleg en ’s-avonds aardappelen, groenten en vlees? En tussendoor dan snel even wat voor de hand ligt? Of gaan we kritisch kijken naar wat ons lichaam werkelijk behoeft.

Wanneer je benzinetank leeg is dan vul je die elke keer met de energiebron, die er voor bedoeld is. Dat is het gemak van een, zoals we het noemen: eenheidsworst. De motor is stomweg gebouwd voor één type brandstof. Je hoeft er niet over na te denken, alleen opletten dat je bij de pomp de juiste slang kiest.

Bij ons lichaam luister dit vele malen nauwer. We hebben te maken met een uiteenlopende behoefte aan heel veel verschillende voedingstoffen. Dat betekent, dat we het in elk geval niet met één en dezelfde pomp gaan redden, zoals dat met de auto het geval is. En waar we ook goed naar moeten kijken is de dosering en de kwaliteit. Hoeveel koolhydraten, eiwitten en vetten, dus alle bouw-, energie- en ondersteunende stoffen hebben we zoal per dag nodig. En dit laatste is natuurlijk weer afhankelijk van onze lichamelijke activiteiten.

Dit vergt veel aandacht en betrokkenheid van ons voor wat betreft de sturing, die wij als verstandelijke mens moeten geven aan ons meest kostbare eigendom. Ons lichaam, ons zijn, ons welzijn. De zorg hiervoor grotendeels overlaten aan leveranciers en gezondheidsspecialisten, betekent in feite, dat we de verantwoordelijkheid over het meest kostbare, dat we bezitten, aan anderen overlaten. En in ons drukke en jachtige welvaartsbestaan, is dit helaas vaak het geval. We hoeven hierbij alleen maar te kijken naar de verschijnselen. Tijd om eens stil te staan bij onszelf.

Het allerbelangrijkste begint bij het bewustzijn.  En hoe je naast de voeding jouw lichaam de rust en ruimte moet geven om zich te herstellen. De juiste voedingsmiddelen en gedrag, die je hierbij ondersteunen en waar je op moet letten voor het beste resultaat.

  • Je krijgt meer energie
  • Minder overtollige kilo’s
  • Minder hoofdpijn
  • Een zelfverzekerd gevoel
  • Bewustzijn wat voeding met je doet
  • Letterlijk en figuurlijk goed in je vel zitten
  • Minder ‘kleine kwaalttjes’ als huidklachten, kramp, gewrichts- of spierpijn
  • Activeert het zelfherstellend vermogen van je lichaam

Je kunt hier alles over te weten komen en het heilzame effect ervan ervaren!

Klik op de onderstaande knop en geef jezelf toegang tot een goede start naar een gezondere levensstijl

Plaats een reactie