Hoe kan ik nu écht snel afvallen?

Met gouden tips krijg je wetenschappelijk bewezen werking van snel afvallen kant en klaar op je bord

In onze westerse wereld waarin voedseltekort in feite geen enkele rol speelt, gaat de menselijke aandacht vaak uit naar hele andere zaken. Producten die onze aandacht trekken, omdat ze ons gemak dienen, of luxe artikelen, die ons meer aanzien lijken te geven.

Onze voeding is zo wat geheel in een kant en klaar pakket te krijgen. Dus wat zouden we ons inspannen? Pas als er lichamelijk iets mis gaat met ons, of dat onze kleding wel erg begint te knellen dan borrelt al gauw de vraag op: “Hoe val ik zo snel mogelijk af?”

Maar deze vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. Het is niet zomaar een knopje indrukken, maar meer een knopje omdraaien in je hoofd.

Denken we wel gezond?

Wij lijken in onze maatschappij bijna helemaal ingesteld te zijn op de zogenaamde materiële behoeften. Daar waar we een direct voordeel in zien, heeft vaak onze voorkeur. We slaan daar zelfs soms graag een maaltijd voor over. Marktwerking is in dit verband het kernwoord. Grote vrijheden geven aan fabrikanten, industriëlen en verkooporganisaties en ze handig laten inspelen op onze menselijk behoeften, passen hier uitstekend bij. Op die manier komt het tenslotte tegemoet aan onze onbegrensde wensen.

Hoe val ik snel af 2e foto van boven

Zo’n systeem bevalt ons wel. We kunnen vrijwel alles kopen wat we graag willen hebben en onze overheid zorgt wel, dat er goed op onze voeding wordt gelet. Vrijwel alles staat onder strenge keuring en daarom kan ons eigenlijk niets gebeuren. Hebben we hier niet een groot deel van onze verantwoordelijkheid uit handen gegeven? En wanneer we naar de zogenaamde welvaartsziekten kijken zoals; hart- en vaatziekten, diabetes, voedselallergieën en obesitas, dan kun je toch niet anders stellen dan dat er veel schort aan onze eigen verantwoordelijkheid?

Welke keuzes maken we zelf?

We weten bar weinig meer over onze voeding sinds alles op dit gebied voor ons lijkt voorgekauwd. En waarom zouden we ook? Waar moeten we trouwens de kostbare tijd vandaan halen? Carrière, relaties, studie, nieuwsvergaring, sociale circuit en vooral niet uit de pas lopen met je omgeving. Het vreet allemaal zoveel tijd, dat er weinig ruimte meer overblijft voor onszelf.

Goede voeding en levensstijl zijn, zo lijkt het, verdrongen tot de 2e, 3e, of misschien wel de 4e plek in ons bestaan. Hoe val ik snel af, als kritische vraag,  behoort tot dezelfde reclameboodschappen als elke willekeurige andere aanbieding van artikelen. In plaats van dat het bij ons leven hoort, is het eerder een artikel. De mens staat er, gemiddeld genomen, blijkbaar nauwelijks bij stil dat ons hele bestaan staat of valt met goede bouw- en voedingsstoffen voor ons lichaam en nog eens in een juiste dosering.

En dat is eigenlijk heel merkwaardig. We weten allenmaal, dat als we onze kostbare luxe artikelen, die we zo graag bezitten, niet goed verzorgen en onderhouden, de artikelen sneller slijten en kapot gaan. Maar dat lijkt in de beleving van veel mensen niet voor ons lichaam te gelden. Hoe moet je het gemiddeld eetgedrag van de westerse mens anders uitleggen?

Hoe goed zorgen we eigenlijk voor onszelf?

Dit eetgedrag komt in elk geval niet voort uit een bewuste- en kritische houding tegenover duurzaamheid van ons lichaam. Dit is dubbel zo vreemd als je bedenkt dat je lichaam in wezen je vervoermiddel is door het leven. Als de kwaliteit van dit vervoermiddel afneemt, neemt ook meestal de kwaliteit van leven af. Het vervoermiddel bied je immers allerhande mogelijkheden tot actie en daardoor kun je gaan en staan waar je wilt. Wanneer dit lichaam gaat haperen dan treden er onmiddellijk veel beperkingen op.

En wat doet de doorsnee mens dan bij voorkeur? Hij gaat dan meestal naar zijn of haar huisarts. Deze man, of vrouw heeft er tenslotte voor doorgeleerd en moet de beperking maar weer opheffen. Dat klinkt natuurlijk wel wat geringschattend, maar als we eerlijk zijn dan lijkt dit toch wel heel herkenbaar.

Hoe val ik snel af 3e foto van boven

De huisarts zal over het algemeen bij elk consult vragen hoe het met de voeding is gesteld. Huisartsen zien aan de lopende band patiënten verschijnen, die het met hun voeding zo nauw niet nemen. Een heel verontrustend verschijnsel is wel het overgewicht. Een zorgelijk percentage van meer dan 53% overgewicht, geeft de ernst wel aan. En wanneer we wat meer kijken naar de leeftijdscategorieën dan zien we een gemiddelde toename onder de oudere categorieën. Zelfs boven de 65 jaar zien we een ernstig overgewicht van bijna 20%, tegenover een matig overgewicht van bijna 60%.

Maar de mens zou de creatieve mens niet zijn om daar geen snelle oplossingen voor te hebben bedacht, zeker als er niet wat geld mee te verdienen valt. Echter meestal zijn dat oplossingen, die binnen de gemaks- en waarderingsbeleving moeten passen. Het moet bijvoorbeeld snel, niet duur en niet te lang duren, maar vooral niet ten koste gaan van plezierige gewoontes. “De bliksem- of crashdiëten”. Geen andere levenswijze, maar hoe val ik zo snel mogelijk af, staat centraal.

Het overgewicht wordt dus meer gezien als een ongemak dat je lijkt te zijn overkomen, dan als het gevolg van een verkeerde levensstijl. “Hoe val ik zo snel mogelijk af?”, is meer een roep om hulp dan een besef dat het anders kan en eigenlijk wel moet. En daarmee doet de mens zichzelf heel erg tekort.

Hoe zou het roer om moeten?

Wanneer er meer kennis zou zijn over de werking van ons lichaam en met name hoe het lichaam het voedsel verwerkt, dan zou je al een aardig eindje op de goede weg zijn. Het lichaam is namelijk een perfect geheel en het weet precies wat het dagelijks nodig heeft.

Het geeft hele duidelijke signalen, wanneer er tekorten of storingen zijn en ook heel vaak aan welke stoffen dit ligt. Een rommelende maag, duizeligheid, slapte, hoofdpijn en heftige vermoeidheid zijn hiervan sprekende voorbeelden van o.a. tekorten aan vitaminen, en energiestoffen. En zo zijn er ook talloze uiterlijke reacties zoals, rode vlekken, jeuk, of wit wegtrekken.

“We zijn wat we eten”, is een veelzeggende uitspraak en ook zo waar. Ons hele menselijk lichaam is opgebouwd uit zo’n 50.000 miljard cellen en deze cellen worden om de zoveel tijd vervangen. Je kunt stellen dat het menselijk lichaam gedurende één mensenleven bijna in zijn geheel 12 keer wordt vervangen.

Menselijke anatomie  midden onder

Deze lichaamscellen worden gevoed vanuit onze dagelijkse voeding. De kwaliteit van deze cellen is van heel groot belang voor de ontwikkeling van het totale bouwwerk van het menselijk lichaam. Voor een gezonde en evenwichtige opbouw van het lichaam ziet de onderverdeling aan voedingstoffen per dag er globaal zo uit:

1) Eiwitten

2) Koolhydraten

3) Vetten

4) Water

ca 25% per dag

ca 45% per dag

ca 30% per dag

ca 1½ liter per dag

De eiwitten en vetten vervullen hierbij grotendeels de rol van de bouw- en onderhoudsstoffen en de koolhydraten leveren hiervoor de nodige energie, namelijk de brandstof voor het opbouw- en verwerkingsproces. En wat het lichaam doet met een teveel aan stoffen, met name de koolhydraten en vetten, is het gewoon opslaan als reserve in de vorm van vetweefsel.

En dit is wat wij zien gebeuren bij het merendeel van de mensen om ons heen. De reden waarom ons dit misschien minder opvalt is, omdat inderdaad het merendeel van de mensen om ons heen hier last van heeft. Al of niet met de gedachte: “Hoe val ik zo snel mogelijk af?”

Kennis is macht

Gelukkig is de belangstelling voor de voeding steeds meer aan het toenemen. Er wordt steeds meer  aan voorlichting gedaan en er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de oorzaken van de zogenaamde welvaartsziekten. Helaas is de belangstelling nog wat veel gericht op het gemak en het snelle resultaat.

Er ontstaat daardoor de kans dat de gekozen aanpak niet aansluit bij de mens als individu. Wat we nooit uit het oog mogen verliezen is, dat elk mens een uniek wezen is met een unieke samenstelling en dat elke methode of levensstijl wel bij die mens moeten aansluiten.

Van het grootste belang is, dat wanneer je zo met de vraag zit, hoe val ik zo snel mogelijk af, je niet direct aan de gang gaat met allerhande bliksemdiëten. Stel jezelf duidelijke en haalbare doelen en begin met goede informatie. Hoe werkt en reageert mijn lichaam? Wat doet mijn lichaam precies met mijn voeding. Word je goed bewust welke voedingsstoffen en in welke mate je lichaam die voedingstoffen nodig heeft.

Beschouw jouw lichaam als het meest kostbare wat er op aarde bestaat en jij bent hiervan de eigenaar. Jij alleen hebt de leiding over de meest ingenieuze uitvinding op aarde. En blijf je steeds realiseren, dat je bent wat je eet!

Voeding en beweging

Het lichaam regelt uit zichzelf alle noodzakelijke functies. Het weet ook precies wat en hoeveel het nodig heeft aan voedingsbestanddelen. Waar het zich alleen niet (actief) mee kan bemoeien is de kwaliteit en de hoeveelheid voeding, die wij als mensen tot ons nemen. Hoe snel val je af, is niet een vraag die het lichaam stelt.

Het lichaam bemoeit zich ook niet (actief) met hoe en wanneer we bewegen, of sporten. Er zijn dus minstens 2 belangrijke onderdelen waarop we direct invloed kunnen uitoefenen voor de kwaliteit van ons leven.

  • De kwaliteit en dosering van onze voeding.
  • De mate en soort van beweging.

Op de kwaliteit en dosering is al redelijk uitgebreid ingegaan, vandaar dat beweging nu vanzelfsprekend aandacht krijgt. Deze twee hebben uiteraard alles met elkaar te maken. Vanaf het ontstaan van het embryo tot aan de laatste fase van het bestaan is er steeds sprake van groei, onderhoud en vervanging bij het menselijk lichaam.

Voor de groei, onderhoud en vervanging zijn bouw- en energiestoffen nodig en tijdens de beweging worden stoffen aangemaakt en komen stoffen vrij, die ons botten- en spierenstelsel gaan versterken en komen afval- en overtollige stoffen vrij, die ons lichaam verlaten.

Hoe meer we bewegen, hoe meer (aangepaste) voeding we zullen moeten gaan gebruiken. Alle vormen van beweging bepalen uiteindelijk de vorm en uiterlijk van ons lichaam. Actieve beweging zorgt voor:

  • Versterking van spieren en botten
  • Houdt het gewicht onder gewenste controle
  • Verbetert fitheid, coördinatie en motoriek
  • Garandeert goede groei en goede algehele lichamelijke ontwikkeling
  • Het vermindert kans op o.a. diabetes en hart- en vaatziekten
  • Het activeert een goede stofwisseling
Hoe val je snel af - laatste foto onderaan de tekst

Het bewegen heeft dus naast de zorg voor versterking van weefsel en botten, ook de enorme belangrijke functie van het bewaren van de balans tussen de aanwezige stoffen in het lichaam. Een actieve en goedwerkende stofwisseling voorkomt ophoping en het achterblijven van afval- en eventuele schadelijke- en toxische stoffen. Zoals inmiddels bekend is dat de voornaamste bron van onze welvaartsziekten.

Van wezenlijk belang is het zoeken naar het juiste evenwicht tussen voeding en beweging. En dat begint natuurlijk met een goed bewustzijn en niet alleen een schrik van hoe val je zo snel mogelijk af. Een weten waarom je eet en wat je eet maakt alles zoveel aangenamer. Het lichaam reageert hierop met signalen van voldoening van waaruit meer geestkracht ontstaat. En geestkracht is weer de voedingsbodem van enthousiasme met de boodschap dat je op de goede weg bent. En een betere boodschap kun je niet krijgen.

Wanneer je met die instelling en dat bewustzijn de receptenbijbel, zoals je die beneden aantreft, opent dan is dat het juiste begin. Hoe val ik zo snel mogelijk af, is dan niet zo maar een reclamekreet, maar een goed doordachte overtuiging. Het begint met een nieuw stuk zelfwaardering, omdat je het waard bent om te genieten van, en te zorgen voor het beste voor jouw lichaam.

Macht is wat je kunt

Als je dit in kunt- en wilt zien, dan is het geen moeilijke, hinderlijke of lastige klus, waarbij je je van alles moet ontzeggen. Juist het tegenovergesteld is waar. Het wordt een vanzelfsprekendheid in je dagelijks leven. Het klinkt misschien wat vreemd, maar het lichaam geeft zelfs via de zintuigen gevoelens van voldaanheid aan als je er goed voor zorgt. Een soort uiting van tevredenheid over de goede zorg. Dat doet het lichaam tenslotte ook met signalen van afkeuring, wanneer we ons lichaam slecht verzorgen.

De receptenbijbel leert je stap voor stap hoe je nuchter en op wetenschappelijke manier tips en technieken kunt toepassen voor de indeling en samenstelling van je dagelijkse voedingsschema. Een nieuwe levenswijze waar je  heel voldaan enorm veel energie uit zult putten. Hoe val je zo snel mogelijk af is naast sport en gezonde beweging een onderdeel van een groter geheel en van een logisch programma dat eenvoudig toegankelijk is en onlosmakelijk is verbonden met je leven. Want voeding is leven!

Stel je open en kies voor jezelf en dus het beste voor je gezondheid!

Plaats een reactie